مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود

توسعه مناسب خدمات آبرسانی شهری

بازسازی یک واحد از شبکه فاضلاب در اصفهان

چالش‌ها

اصفهان اولین شهری است که در ایران به سیستم فاضلاب مجهز گردید. از این‌رو با توجه به قدمت بیش از 40 سال و به لحاظ عدم تعمیر و نگهداری مناسب، بخش‌هایی از آن در وضعیت نامناسبی قرار دارد. درایران تجارب کمی در خصوص بازسازی شبکه‌های فاضلاب وجود دارد.

فعالیت‌های پروژه:

در روش جایگذاری لوله (Cured In Place Pipe)، که در آن لوله‌های نو با فشار به داخل لوله‌های کهنه رانده می‌شود، مورد آزمایش قرار می‌گیرد. روش مذکور نسبت به روش خاکبرداری و تعویض، روشی اقتصادی‌تر می‌باشد. در این پایلوت، شبکه فاضلاب خیابان صغیر، به عنوان بخش مناسبی جهت انجام این روش، انتخاب شده و پس از انجام کارهای مقدماتی لازم و طراحی این بخش، یک شرکت آلمانی، بازسازی آن را به انجام خواهد رساند. پرسنل شرکت آبفا نیز در حال حاضر به عنوان دستگاه ناظر بر این کار وارد و مشغول کسب تجربه عملی می‌باشند. همچنین اقدامات در زمینه بازسازی به منظور استفاده در آموزش در آینده، ثبت و ضبط می‌گردد.

‌ارزیابی نوسازی شبکه فاضلاب.

حمیدرضا جانباز، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاصلاب ایران

‌نتایج مورد انتظار:

نتیجه مورد انتظار این پایلوت آموزش موفق ( آموزش مربی‌ها ) جهت استفاده آتی فن‌آوری CIPP می‌باشد.

تماس:

Ute Eismann, p2mberlin GmbH, ute.eismann@p2mberlin.de