مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود

توسعه مناسب خدمات آبرسانی شهری

بهینه‌سازی بهره‌برداری در تصفیه‌خانه فاضلاب شمال اصفهان

چالش‌ها

تصفیه‌خانه پساب شمال اصفهان جهت تصفیه پساب ورودی دارای ظرفیت کافی می‌باشد، ولی همانند تصفیه‌خانه‌های دیگر در ایران، دارای مشکلات مختلف بهره‌برداری بوده و پساب خروجی آن دارای کیفیت مطلوبی نمی‌باشد.

فعالیت‌های پروژه:

بهبود کیفیت پساب خروجی هدف این پایلوت است. سه رویکرد مختلف جهت رسیدن به این هدف امکان‌پذیر می‌باشد: 

1) ارتقای فن‌آوری موجود: بهینه‌سازی تصفیه‌خانه فعلی امکان‌پذیر بوده و پساب خروجی جهت کشاورزی قابل استفاده خواهد بود. 

2) معرفی و بکارگیری فن‌آوری‌های نوین و تکمیلی جهت تصفیه بهتر پساب 

3) ترکیبی از فن‌آوری‌های نو و ارتقا یافته انتخاب تصفیه‌خانه شمال اصفهان به عنوان نمونه و ارزیابی انتخاب بهترین رویکرد اقتصادی و اکولوژیکی: امکان مدیریت و دسترسی به فن‌آوری مربوطه در ایران مورد تأکید قرار گرفته است. 

راهکارهای مختلفی جهت اعمال و ارزیابی در این تصفیه‌خانه به منظور تخمین اثراتی که ارتقای فن‌آوری بر کیفیت پساب خواهد گذاشت، مورد آزمون قرار گرفت. با تحقیقات مقدماتی که در فاز اول پروژه انجام شد، مشخص گردید که در خصوص مراحل تصفیه لجن می‌بایستی اقداماتی انجام شود. برای اجرایی کردن این مهم، می‌بایستی مازاد لجن به صورت کنترل شده، تخلیه و سپس به طور مناسب تصفیه گردد. از این رو، بخش تصفیه لجن به ابزار اندازه‌گیری مجهز و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. در حین اجرای پروژه، تیم بهره‌برداری در خصوص ارتباط و اندرکنش پارامترهای اساسی آموزش خواهند دید.

ارتقای تجهیزات شامل نصب و راه اندازی مقدماتی یک سیستم کنترل هوادهی خودکار می‌باشد. این اقدام نه تنها باعث بهینه شدن بهره‌برداری، بلکه به کاهش قابل ملاحظه برق مصرفی نیز منجر خواهد شد، که یکی از اهداف مورد نظر تیم آلمانی پروژه می‌باشد.

کاربرد اوالترافیلتراسیون و توری تصفیه (صافی مشبک) از جمله فن‌آوری‌های مدرن جهت تصفیه پساب بوده که هدف آن، تصفیه بهتر پساب تصفیه شده به منظور حذف ضد عفونی با کلر می باشد. نتایج این آزمون‌ها نشان خواهد داد که فن‌آوری‌های مدرن تا چه حد قابل انجام و نهایتاً قابل ورود به مرحله بهره‌برداری می‌باشد.

تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان

بازدید از سیستم تصفیه فاضلاب غیرمتمرکز در لایپزیک

تاسیسات پایلوت تکنولوژی نوآورانه فاضلاب که در سال 2014 به بهره برداری رسید

تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان، دجیستر فاز 1

‌نتایج مورد انتظار:

در پایان این پایلوت، انتظار می‌رود که بهره‌برداری از تصفیه‌خانه شمال بهینه شده باشد. با مقایسه رویکرد‌ها و آنالیز اقتصادی آن‌ها، راهبرد‌های منتخب چه از نظر اقتصادی و چه اکولوژیکی مشخص شده و قابل گسترش به دیگر مناطق خواهد بود.

تماس:

Christoph Sahlmann, p2m berlin, christoph.sahlmann@p2mberlin.de