مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود

اهداف

همکاران آلمانی و ایرانی در تلاش هستند تا در چارچوب پروژه، یک مفهوم مدیریتی قابل قبول را برای کل منطقه حوضه آبریز زاینده رود، توسعه و اجرایی نمایند. هر دو کشور با هدف پایدارسازی استفاده از منابع آب در طول مسیر رودخانه زاینده رود، توانایی های خود را یکی نموده تا بتوانند تعادلی در تقاضاهای رقابتی مصرف کنندگان و ذینفعان گوناگون در حوضه آبریز زاینده رود ایجاد نمایند.

کنسرسیوم آلمان، شامل سه موسسه علمی - تحقیقاتی و شرکت های مدیریت منابع آب می باشد. مجموعه همکاران ایرانی پروژه نیز شامل ** سازمان دولتی، یک موسسه آموزشی، یک شرکت صنعتی و یک شرکت آب و فاضلاب می باشند. موسسه علمی - پژوهشی inter3 نیز، مدیریت پروژه و نمایندگی طرف آلمانی عهده دار است. مسئولین بخش آب در اصفهان نیز نماینده ایران در این پروژه می باشند.

هدف کلی پروژه، معرفی پایلوت زاینده رود به عنوان نمونه ای از مدیریت پایدار منابع آب در ایران و منطقه می باشد. از سال 2010 تا کنون (مرحله سوم پروژه) نیز، تیم مربوطه در راستای تحقق همین هدف فعالیت می نمایند. در مرحله نخست پروژه، آشنایی با حوضه آبریز و مهمترین نقش آفرینان و ذینفعان در منطقه، جمع آوری داده و معرفی ابزار لازم جهت مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه، در دستور کار تیم پروژه قرار داشت. پس از اتمام این مرحله در بهار 2015، دومین فاز پروژه (تا پایان 2018)، آغاز که در آن توسعه و امکان به کارگیری این ابزار، مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. در مرحله ی کنونی نیز، اجرای مفهوم IWRM آغاز گردیده است.

پیش نیاز اجرایی نمودن این مفهوم در حوضه آبریز آن است که فعالان مربوطه در استان، ذینفعان، بخش ها و موسسات ملی باید آگاه باشند که نه تنها همسفر یک قایق بوده بلکه باید در مسیری یکسان حرکت نمایند. به دیگرسخن، IWRM به معنای همکاری برای اقدامات مشترک جهت دستیابی به هدفی مشترک می باشد.

با مدنظر قراردادن این موضوع و با وجود همکاری نزدیک ذینفعان، تیم پروژه یک مفهوم IWRM را برای حوضه، توسعه و مجموعه ای از فناوری های سازگار و ابزارهای مدیریتی گونگون را فراهم نمود که هم اکنون، آماده اثبات کارایی خود در عمل هستند.