مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود

حمایت از ظرفیت‌سازی

بسته کاری: پیشنهاد‌هایی جهت بهبود سیستم آموزشی

چالش‌ها

بخش آب در ایران دوره‌های آموزشی زیاد و متنوعی را از دوره‌های دانشگاهی تا آموزش کوتاه مدت ارائه می‌نماید. با این وجود در مؤسسات آموزشی ایران در ارتباط با آموزش مفاهیم عملی و فن‌آوری‌های جدید نقاط ضعفی وجود دارد. 

فعالیت‌های پروژه:

پروژه فعلی، ارزیابی حیطه‌هایی از نیازهای آموزشی را مد نظر قرار می‌دهد که در آن بوروکراسی اداری و تشریفات نقش مؤثری ندارد.

چالش‌های اصلی با برگزاری کارگاه ها و مصاحبه  با کارشناسان با بهره‌گیری از آنالیز گروهی مشخص شد. این آنالیز ابزاری است که اجازه ارزیابی کردن و به تصویر کشیدن تعامل با دیگران و عوامل مختلف را می‌دهد. آنالیز گروهی به منظور ارزیابی دقیق مشکلات آموزشی، مؤسسات و نقش‌آفرینان و همچنین فن‌آوری‌ها، منابع و عوامل قانونی و اقتصادی را در نظر می‌گیرد.

نتایج ارائه شده، امکان تعیین نقش‌آفرینانی که در گروه سیستم آموزش پیشرفته مشارکت داده می‌شوند را فراهم می‌سازد. با نظرسنجی در بین کارکنان مؤسسات و شرکت‌های آب، یافته‌های ما تکمیل شده و تیم ایرانی- آلمانی پروژه جهت بهینه‌سازی سیستم کنونی، پیشنهاداتی را ارائه خواهد نمود.

ظرفیت‌سازی در شرکت پاساوانت و واتک (Passavant & Watec)

یکی از شرکت‌کنندگان در کارگاه‌

امضای تفاهم‌نامه.

‌نتایج مورد انتظار:

پیشنهادات ارائه شده در مفهوم مرکز آموزش عالی ایران- آلمان وارد خواهد شد. انتظار می‌رود که این پیشنهادات و سازگاری تجربی آنها موجب پیشرفت بیشتر بخش آموزش شود.

تماس:

Lena Horlemann, inter 3