مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود

حمایت موثر از توسعه ظرفیت ها

در اجرای مفهوم IWRM نه تنها اراده ذینفعان، بلکه دانش گسترده آنان جهت معرفی رویکردهای نوین در راستای مدیریت پایدارآب، مهم و الزامی است. توسعه ظرفیت ها نه تنها سبب افزایش آگاهی و پذیرش راهکارهای سیستم مدیریت یکپارچه شده، بلکه میتواند موقعیت های جدیدی را جهت اجرای پایدار این مفاهیم فراهم نماید.

بخش آموزش، از جمله مهمترین بخش های صادراتی است که توسط دولت فدرال مورد حمایت قرار دارد. افزون بر این، آموزش دوگانه (dual education and training) در آلمان، اغلب به عنوان مثالی از توسعه موفق و نوآورانه ظرفیت ها در خارج از کشور شمرده می شود. کشور آلمان، پتانسیل بالا و گسترده ای در زمینه نوآوری ها و فناوری های نوین برای مدیریت آب دارد. به همین سبب توجه خاصی به همکاری های ایران – آلمان در آموزش های حرفه ای شده و فعالیت های متعددی نیز در سال های اخیر انجام شده است.

مرکز آموزش ایران – آلمان: زمینه ای برای همکاری ایرانی - آلمانی

با همکاری وزارت خانه ها، مسئولین و موسسات تحقیقاتی ایران، مرکز آموزش ایران – آلمان برای مدیریت آب و فاضلاب طی مرحله دوم پروژه به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی و مستقل مالی، تاسیس و در آذرماه 1397 رسماً افتتاح گردید. هدف اصلی این مرکز، ارائه چهارچوب های نهادین جهت تحکیم همکاری ایران – آلمان در زمینه توسعه ظرفیت ها است.

با ما همراه باشید: چیزهای جدیدی را تجربه کنید – ظرفیت های پایدار را تقویت نمایید

تمرکز اصلی پیشنهادهای آموزشی در این مرکز، ارائه دوره های کوتاه و کاربردی است که توسط مربیان تأیید شده ایرانی اجرا می گردد. علاوه بر ارائه دوره های آموزشی، مرکز آموزش ایران – آلمان می تواند به عنوان بستری برای تبادل فناوری و دانش بین دو کشور تبدیل شود. آموزش ها و بازدیدهای دوره ای در آلمان و نیز برگزاری نمایشگاه هایی از محصولات شرکت های آلمانی، از جمله برنامه های آتی این مرکز می باشد. برای این منظور، استفاده از فناورهای دیجیتال برای تبادلات بین ایران – آلمان در این مرکز مورد آزمایش قرار خواهند گرفت.

بسته‌های کاری:

ارزیابی عملیاتی مرکز آموزش ایران - آلمان

انتخاب و آزمایش راهکارهای دیجیتال

ارائه بیشتر پیشنهادات آموزشی

توسعه زمینه های فعالیت مرکز آموزش ایران - آلمان