مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود

برنامه‌ریزی جهت رشد پایدار صنایع

طراحی شهرک‌های صنعتی پس از ایجاد مفهوم پارک‌های صنعتی- اکولوژیکی

چالش‌ها

شرکت‌های شهرک‌های صنعتی استان‌ها دارای تجارب کافی در زمینه طراحی به روز شهرک‌های صنعتی به صورتی هماهنگ، خودکفا و دوستدار طبیعت نمی‌باشند.

فعالیت‌های پروژه:

تیم پروژه جهت بررسی و ارزیابی گزینه‌های مختلف کاهش مصارف آب، استفاده مجدد از پساب و همچنین پشتیبانی از شرکت فوق در شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان اعلام آمادگی نمود.

این قطب صنعتی در شمال شهر اصفهان واقع و دارای 500 شرکت و مجموعاً 17هزار پرسنل می‌باشد. نیاز آبی آن در سال 4 میلیون مترمکعب و حدود 160 کارخانه به تصفیه‌خانه فاضلاب آن متصل می‌باشد.

نتایج بررسی‌ها و ارزیابی‌های انجام شده در نهایت منجر به یک طرح توسعه‌یافته‌ای خواهد شد که تمرکز آن بر آب و پساب بوده و بر اساس مفهوم پارک صنعتی- اکولوژیکی (EIP) الگوسازی شده است. مفهوم اخیر بیش از 20 سال پیش با همکاری‌های مشترک بین آمریکا و کانادا ایجاد گردید و از آن زمان تا کنون با موفقیت به اجرا درآمده است. ایده اصلی، ایجاد شبکه‌هایی در یک شهرک صنعتی، جهت استفاده مشترک و مجدد از منابع بوده است.

فعالیت‌های پروژه شامل:

توسعه و تحلیل مشخصات کسب و کارهای انتخاب شده با تمرکز بر نیاز آبی و تولید پساب

تحلیل جریان مواد (جریان آب و پساب) با استفاده از نرم افزار STAN و طراحی مدل‌های شبکه‌ای و مدول‌های فنی برای تصفیه و استفاده مجدد از پساب

تحلیل مدل اکولوژیکی و اقتصادی

توصیه‌هایی برای توسعه آتی شهرک‌های صنعتی

شهرک صنعتی مورچه خورت

تصفیه‌خانه فاضلاب مورچه خورت

دستگاه دمنده در مورچه خورت

نتایج مورد انتظار:

1- مشخص نمودن بهترین و بهینه‌ترین روش برای تصفیه پساب جهت استفاده مجدد 

2- شناسایی و اجرایی کردن رویکردهای برنامه‌ریزی برای توسعه شهرک‌های صنعتی مبتنی بر بهره‌وری منابع، دوستدار محیط زیست و مرتبط به هم.

ارتباط:

Wolf Raber, inter 3 Institut für Ressourcenmanagement, raber@inter3.de