مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود

حمایت از ظرفیت‌سازی

اجراي مفهوم مديريت يکپارچه منابع آب جهت معرفي رويکردهاي جديد نياز به عزمي راسخ، دانش گسترده همه دست‌اندرکاران و راهکارهاي مديريتي پايدار، دارد. ظرفيت‌سازي با ايجاد آگاهي و پذيرش مفهوم سيستم يکپارچه، فرصتي جهت اجراي رويکردي پايدار در اين زمينه را نيز فراهم مي‌آورد.

در اين خصوص، کشور آلمان از جهات مختلف به عنوان شريکي ايده‌آل براي ايران بوده است. دارا بودن فن‌‌آوري پيشرفته، پتانسيل ايجاد نوآوري در بخش آب و سال‌ها تجربه در آموزش‌هاي بين‌‌المللي بيانگر اين مطلب مي‌باشد. آلمان يکي از پيشگامان بازار آب به عنوان مثال در زمينه‌‌هاي فن‌آوري کنترل و اندازه‌گيري، فن‌‌آوري‌هاي فاضلاب و مهندسي سازه مي‌باشد. پروژه‌‌هاي مربوط به آب، هسته مرکزي همکاري آلمان در 27 کشور است که در حدود 400 ميليون يورو در سال مورد حمايت مالي دولتي قرار مي‌گيرد. بخش آموزش در تمام اين پروژه‌ها وجود دارند. حمايت‌‌هاي مختلف مالي از طرف اتحاديه آب، فاضلاب و پساب (DWA) و يا وزارت علوم و تحقيقات دولت فدرال آلمان (BMBF) از دانشمندان و مهندسان جوان بين‌المللي صورت مي‌گيرد.

 

افزایش مهارت ها در راستای اجرای مدیریت یکپارچه منابع آب

از ديدگاه آموزشي، در ايران دو چالش اصلي وجود دارد که با يکديگر در ارتباط هستند:

از يک طرف اغلب دوره‌‌هاي آموزشي، شرکت‌کنندگان را براي حل مشکلات اجرايي به اندازه کافي توانمند نمي‌نمايد. از طرف ديگر با ارزيابي نيازهاي آموزشي و ارزش‌‌گذاري آنها به سبب وجود پروسه‌هاي غيرقابل انعطاف اداري، مديريت کارآمد آب را دچار مشکل مي‌نمايند.

هدف اين پروژه، بررسي چالش‌‌هاي مديريت آب و فاضلاب و نيز بهبود سيستم آموزش فني حرفه‌اي با ايجاد مرکز آموزش عالي ايران- آلمان (GICC) مي‌باشد.

انتظار مي‌‌رود مرکز آموزش عالي ايران- آلمان تا سال 1397، در مرحله تنظيم و برنامه‌ريزي بوده و بتواند پيشنهاداتي جهت بهبود سيستم آموزش ارائه دهد.

بسته‌های کاری: