مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود

به کار گیری سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری

سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری با خلاصه‌سازی، ادغام و به تصویر کشیدن اطلاعات مربوطه، به تصمیم‌گیران در خصوص موضوعات مرتبط با مدیریت آب کمک می‌نماید و بنابراین عنصر کلیدی در فرآیند مدیریت یکپارچه منابع آب می‌باشد.

سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری به عنوان یک سیستم اجرامحور و عملگرا می‌تواند شرایط کنونی منابع آب و نیز اثرات میان‌مدت و بلندمدت تصمیمات و نیز اقدامات مدیریتی آب بر مبنای اطلاعات مورد تأیید را به تصویر بکشد.

این سیستم در زمان اجرا قادر است بر اساس پیش‌نیازها توسعه یابد، نتایج پیچیده مدل را ادغام نموده و امکان تشخیص گزینه‌های مدیریتی آب، برآورد طیفی از تصمیمات و قانونی کردن تصمیمات را فراهم سازد.

سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری عنصر کلیدی فرآیند مدیریت یکپارچه منابع آب

این سیستم توسط داده‌های منابع آب و تقاضای آب مصرف‌کنندگان مختلف در حوضه، برنامه‌ریزی شده است و قادر به نمایش ارتباط درونی عناصر مهمی همانند بخش‌های مصرف‌کننده و منابع آب سطحی و زیرزمینی، در زمان حال و آینده می‌باشد. بدین ترتیب پایگاهی برای تصمیمات مدیریتی آب و اجرای آنها در بخش‌های گوناگون ایجاد می‌گردد.

لذا سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری بهترین ابزار شناسایی شده جهت مدیریت چالش‌های چند جانبه و مشکلات موجود از جمله فشار فزاینده تغییراقلیم در حوضه محسوب می‌شود.

در پایان دومین فاز پروژه، ابزار مدیریتی آب (WMT) به یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری مبدل شده و شروع به کار خواهد نمود. با استفاده از پایلوت "تبدیل ابزار مدیریتی آب به سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری" داده‌های ناقص به وسیله تیم ایرانی و آلمانی پروژه تکمیل و در سیستم وارد می‌گردد.

بسته‌های کاری: