مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود

مدیریت یکپارچه منابع آب رودخانه زاینده رود - مرحله اجرا

به وب سایت پروژه "مدیریت یکپارچه منابع آب رودخانه زاینده رود" خوش آمدید. در این وب سایت، شما شناختی کلی از محتویات پروژه، فعالیت ها، نتایج حاصله و همکاران ایرانی و آلمانی پروژه پیدا خواهید نمود.

وزارت آموزش و تحقیقات دولت فدرال آلمان (BMBF) در چهارچوب برنامه مالی "مدیریت یکپارچه منابع آب IWRM" پروژه ی "IWRM رودخانه زاینده رود – مرحله اجرا" را تحت کد پروژه FKZ 02WM1532A، پشتیبانی مالی نموده که نخستین مرحله آن با عنوان "IWRM در اصفهان" (طی سال های 2010 تا 2015) و دومین مرحله آن نیز با عنوان "IWRM رودخانه زاینده رود" (طی سال های 2015 تا 2018) اجرا گردیده است.

جهت مرور کلی اهداف، فعالیت ها، نتایج و اطلاعات تکمیلی بیشتر در خصوص پروژه می توانید فیلم های کوتاه تهیه شده و مقالات منتشر شده ما را مشاهده فرمایید.

Zayandeh Rud in a nutshell

انگلیسی

video

فارسی

video

Efficient water use through consumer networks

انگلیسی

video

فارسی

video

Capacity Development

انگلیسی

video

فارسی

video

A Decision Support System for the Zayandeh Rud catchment

انگلیسی

video

فارسی

video

Wastewater reuse

انگلیسی

video

فارسی

video

Reviving the Dying Giant

Integrated Water Resources Management in the Zayandeh Rud Catchment

Shahrooz Mohajeri / Lena Horlemann (Hg.) Reviving the Dying Giant – Integrated Water Resources Management in the Zayandeh Rud Catchment, Iran. 267 pages, Springer Nature, Cham / Switzerland, 2017. ISBN 978-3-319-54920-0 (eBook 978-3-319-54922-4)

Link: Springer Nature.

مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه زاینده رود

همکاری تحقیقاتی و توسعه‌ای ایرانی – آلمانی برای آینده‌ای بهتر

زبان: انگلیسی

زبان: فارسی

هدف اصلی از همکاری ایران - آلمان در پروژه مذکور، توسعه یک برنامه مدیریت پایدار منابع آب برای حوضه آبریز زاینده‌رود در ایران مرکزی است چراکه جاری بودن این رودخانه در این منطقه خشک و نیمه خشک، از اهمیت بالایی برخوردار است. درواقع کاهش روبه رشد میزان آب دردسترس و کیفیت آن، تصمیم سازان و ساکنین این حوضه آبریز را به شدت تحت تاثیر قرار داده و با چالش‌های گوناگونی روبرو ساخته است. بنابراین، به نظر می‌رسد که مهارت‌ها و ظرفیت‌های هر دو کشور در کنار یکدیگر، بتواند در توسعه مدیریت پایدار منابع آب در این حوضه آبریز و نیز تعادل‌بخشی خواسته‌های رقابتی بخش‌های کشاورزی، صنعت، شرب و محیط زیست چاره‌ساز باشد.