مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود

مدیریت یکپارچه منابع آب رودخانه زاینده رود - مرحله اجرا

به وب سایت پروژه "مدیریت یکپارچه منابع آب رودخانه زاینده رود" خوش آمدید. در این وب سایت، شما شناختی کلی از محتویات پروژه، فعالیت ها، نتایج حاصله و همکاران ایرانی و آلمانی پروژه پیدا خواهید نمود.

وزارت آموزش و تحقیقات دولت فدرال آلمان (BMBF) در چهارچوب برنامه مالی "مدیریت یکپارچه منابع آب IWRM" پروژه ی "IWRM رودخانه زاینده رود – مرحله اجرا" را تحت کد پروژه FKZ 02WM1532A، پشتیبانی مالی نموده که نخستین مرحله آن با عنوان "IWRM در اصفهان" (طی سال های 2010 تا 2015) و دومین مرحله آن نیز با عنوان "IWRM رودخانه زاینده رود" (طی سال های 2015 تا 2018) اجرا گردیده است.

جهت مرور کلی اهداف، فعالیت ها، نتایج و اطلاعات تکمیلی بیشتر در خصوص پروژه می توانید فیلم های کوتاه تهیه شده و مقالات منتشر شده ما را مشاهده فرمایید.

Zayandeh Rud in a nutshell

انگلیسی

video
play-sharp-fill

فارسی

video
play-sharp-fill

Efficient water use through consumer networks

انگلیسی

video
play-sharp-fill

فارسی

video
play-sharp-fill

Capacity Development

انگلیسی

video
play-sharp-fill

فارسی

video
play-sharp-fill

A Decision Support System for the Zayandeh Rud catchment

انگلیسی

video
play-sharp-fill

فارسی

video
play-sharp-fill

Wastewater reuse

انگلیسی

video
play-sharp-fill

فارسی

video
play-sharp-fill

Reviving the Dying Giant

Integrated Water Resources Management in the Zayandeh Rud Catchment

Shahrooz Mohajeri / Lena Horlemann (Hg.) Reviving the Dying Giant – Integrated Water Resources Management in the Zayandeh Rud Catchment, Iran. 267 pages, Springer Nature, Cham / Switzerland, 2017. ISBN 978-3-319-54920-0 (eBook 978-3-319-54922-4)

Link: Springer Nature.

مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه زاینده رود

همکاری تحقیقاتی و توسعه‌ای ایرانی – آلمانی برای آینده‌ای بهتر

زبان: انگلیسی

زبان: فارسی

هدف اصلی از همکاری ایران - آلمان در پروژه مذکور، توسعه یک برنامه مدیریت پایدار منابع آب برای حوضه آبریز زاینده‌رود در ایران مرکزی است چراکه جاری بودن این رودخانه در این منطقه خشک و نیمه خشک، از اهمیت بالایی برخوردار است. درواقع کاهش روبه رشد میزان آب دردسترس و کیفیت آن، تصمیم سازان و ساکنین این حوضه آبریز را به شدت تحت تاثیر قرار داده و با چالش‌های گوناگونی روبرو ساخته است. بنابراین، به نظر می‌رسد که مهارت‌ها و ظرفیت‌های هر دو کشور در کنار یکدیگر، بتواند در توسعه مدیریت پایدار منابع آب در این حوضه آبریز و نیز تعادل‌بخشی خواسته‌های رقابتی بخش‌های کشاورزی، صنعت، شرب و محیط زیست چاره‌ساز باشد.