مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود

ساختار مورد نیاز جهت مدیریت منابع آب حوضه رودخانه زاینده‌رود

بسته کاری: تشکیل یک سازمان موفق حوضه آبریز

چالش‌ها

سازمان حوضه آبریز به عنوان یک سازمان نوپا، جهت اخذ تصمیمات صحیح به تجارب بیشتری نیاز دارد. وجود نظرات مختلف در خصوص اعمال مدیریت عادلانه در توزیع آب ممکن است باعث ایجاد اختلاف گردیده و تصمیم‌گیری را مشکل نماید. در خلال جلسات منظم، مسائل حاد در خصوص توزیع آب مورد بحث قرارگرفت، اما دستیابی به چشم‌اندازی درازمدت و برنامه مدیریتی پایدار همچنان دشوار می‌باشد. تاکنون پاسخی برای سؤالاتی در خصوص ساختار سازمانی، تنظیم برنامه کاری، مکانیزم حل اختلاف، وظایف و شرح خدمات داده نشده است.

فعالیت‌های پروژه:

تیم پروژه با هدف حمایت از شرکای ایرانی جهت توسعه بیشتر سازمان حوضه آبریز، به نحوی همکاری می‌نماید که تصمیمات مدیریتی قابل قبول در بخش آب براساس مدیریت یکپارچه منابع آب قابل دستیابی باشد.

در این بخش کارشناسانی از کشور آلمان و کشورهای دیگری که دارای تجارب موفق مرتبط با سازمان‌های حوضه آبریز می‌باشند، همکاری خواهند داشت. نمونه‌هایی از کشور استرالیا (به عنوان یک کشور با اقلیم خشک و نیمه خشک) یا اتحادیه اروپا که دستورالعمل آب کشورهای اروپایی را تدوین نموده است، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

یک گام مهم دیگر، ارائه سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری (DSS) به سازمان حوضه زاینده‌رود جهت کمک به تصمیم‌گیری در درازمدت می‌باشد.

‌کارگاه سازماندهی حوضه های آبریز در تهران، 2016.

کارگروه ها در کارگاه .RBO‌

‌نتایج مورد انتظار:

نتایج متصور از این پایلوت پاسخ‌هایی مناسب به سؤالات سازمانی و حاکمیتی در بخش آب می‌باشد. یک سازمان حوضه آبریز ایجاد و در آینده الگویی برای دیگر سازمان‌های حوضه آبریز در ایران و کل منطقه خواهد بود.

تماس:

Dr. Shahrooz Mohajeri, inter 3, mohajeri@inter3.de