مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود

توسعه مناسب خدمات آبرسانی شهری

رشد سریع جمعیت و دسترسی کمتر به آب در درازمدت و سرانه مصرف بالا، تأمین آب آشامیدنی را در شرایط مخاطره‌آمیزی قرار خواهد داد. روش‌های مدیریتی متعددی با تمرکز بر مصارف فردی آب وجود دارد، که در اروپا با موفقیت اجرا شده است. نه تنها آب شرب بلکه تصفیه پساب نیز در آینده مدیریت منابع آب، نقش اساسی ایفا خواهد نمود.

علاوه بر تامین آب آشامیدنی، پساب تصفیه شده نقش مهمی را در مدیریت آب آینده ایفا خواهد کرد. پساب تصفیه شده به عنوان یک منبع قابل استفاده مجدد نظر مقامات تصمیم‌گیر در ایران را به خود جلب نموده است. در عین حال، تصفیه نامناسب و تصفیه‌خانه‌هایی که اضافه‌بار دارند باعث ایجاد آلودگی بیشتر منابع طبیعی در حوضه خواهند شد. بنابراین، در این پروژه با تمرکز بر روش‌های مدیریت مصرف خانوارها و نیز بهینه ساختن عملکرد و بهره‌برداری تصفیه‌خانه‌های پساب با همکاری کارشناسان ایرانی، در حال آزمایش می‌باشد.

بهبود دو انتهای لوله

کارشناسان پروژه بر مصارف خانگی، تصفیه‌خانه‌ی پساب و نیز سیستم فاضلاب متمرکز می‌باشند. در این پروژه سه پایلوت با هدف توسعه و آزمایش روش‌هایی جهت مدیریت مصرف آب خانوار‌ها، همچنین بهینه‌سازی تصفیه‌خانه‌های پساب و قابلیت بهره‌برداری آن‌ها تا سال 1397، اجرا می‌گردد.

پایلوت " مدیریت مصرف شرب"، نگاهی به خانوار‌ها و الگو‌های مصرف آن‌ها دارد. به منظور یافتن راهکارهایی جهت افزایش بهره‌وری آب، کنتورهای مخصوصی استفاده می‌گردند. پایلوت "بهینه‌سازی بهره‌برداری از تصفیه‌خانه پساب شمال اصفهان" بر کاربرد فن‌آوری‌های نو و به روز متمرکز می‌باشد. همچنین در پایلوت "احیا و بازسازی شبکه فاضلاب اصفهان" فن‌آوری اقتصادی جا زدن لوله نو (cured-in-placed-pipe)، مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

بسته‌های کاری: