مدیریت یکپارچه منابع آب زاینده رود

مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه زاینده‌رود

به وبگاه پروژه " مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه آبریز زاینده‌رود (IWRM)" خوش آمدید. این وبگاه اطلاعاتی در مورد محتوا و ساختار پروژه، فعالیت‌ها، نتایج و همکاران آلمانی و ایرانی این پروژه ارائه می‌نماید.

لازم به ذکر است که هزینه اجرای پروژه IWRM توسط وزارت علوم و تحقیقات دولت فدرال آلمان با کد 02 WM1353A و در چارچوب حمایت مالی برنامه "مدیریت یکپارچه منابع آب" تامین شده است. شروع این پروژه، با اجرای فاز نخست آن در اصفهان "IWRM in Isfahan" بوده است که در سال 2010 آغاز و در سال 2015 به پایان رسیده است.

همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه پروژه‌های وزارت علوم و تحقیقات دولت فدرال آلمان بر رو لینک funding priority website کلیک کنید.

به منظور مرور کلی بر اهداف پروژه، فعالیت‌ها، دستاوردها و نتایج حاصله در مرحله نخست پروژه، پیشنهاد می‌شود کتابچه "IWRM زاینده‌رود" را مطالعه بفرمایید: 

IWRM Zayandeh Rud in a nutshell

Capacity Development

Englisch

Farsi

Efficient water use through consumer networks

Englisch

Farsi

Reviving the Dying Giant

Integrated Water Resources Management in the Zayandeh Rud Catchment

Shahrooz Mohajeri / Lena Horlemann (Hg.) Reviving the Dying Giant – Integrated Water Resources Management in the Zayandeh Rud Catchment, Iran. 267 pages, Springer Nature, Cham / Switzerland, 2017. ISBN 978-3-319-54920-0 (eBook 978-3-319-54922-4)

Link: Springer Nature.

مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه زاینده رود

همکاری تحقیقاتی و توسعه‌ای ایرانی – آلمانی برای آینده‌ای بهتر

زبان: انگلیسی

زبان: فارسی

هدف اصلی از همکاری ایران - آلمان در پروژه مذکور، توسعه یک برنامه مدیریت پایدار منابع آب برای حوضه آبریز زاینده‌رود در ایران مرکزی است چراکه جاری بودن این رودخانه در این منطقه خشک و نیمه خشک، از اهمیت بالایی برخوردار است. درواقع کاهش روبه رشد میزان آب دردسترس و کیفیت آن، تصمیم سازان و ساکنین این حوضه آبریز را به شدت تحت تاثیر قرار داده و با چالش‌های گوناگونی روبرو ساخته است. بنابراین، به نظر می‌رسد که مهارت‌ها و ظرفیت‌های هر دو کشور در کنار یکدیگر، بتواند در توسعه مدیریت پایدار منابع آب در این حوضه آبریز و نیز تعادل‌بخشی خواسته‌های رقابتی بخش‌های کشاورزی، صنعت، شرب و محیط زیست چاره‌ساز باشد.